Warsztaty Terapii Zajęciowej2013-04-24  
" CZŁOWIEK JEST WIELKI NIE PRZEZ TO, CO POSIADA LECZ PRZEZ TO, KIM JEST, NIE PRZEZ TO CO MA, LECZ PRZEZ TO CZYM DZIELI SIĘ Z INNYMI"    ( Jan Paweł II - Karol Wojtyła ) 

Warsztaty Terapii Zajęciowej powstały w odpowiedzi na potrzeby osób niepełnosprawnych, dzięki Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom SERCE  
1 marca 2000 roku.   Na początku uczestniczyło 20 Uczestników, obecnie jest 50 osób.

 Osoby niepełnosprawne pracują w 10- ciu pracowniach:

* Pracownia Gospodarstwa Domowego
* Pracownia Artystyczna
* Pracownia Komputerowa
* Pracownia Pamiątkarska
* Pracownia Plastyczna
* Pracownia Krawiecka
* Pracownia Ogrodnicza
* Pracownia Techniczna
* Pracownia Witrażu
* Pracownia Promocji Zdrowia 

Warsztaty Terapii Zajęciowej stwarzają warunki do rozwoju i usamodzielniania uczestników. Zajęcia umożliwiają im odnalezienie siebie                   w środowisku ludzi  tzw."pełnosprawnych " dają szansę na godne życie, a ich rodzinom niosą konkretną pomoc. Zapraszamy do odwiedzenia naszych Warsztatów, gdzie sumiennie pracujemy na aktywny odpoczynek. 
W pracowniach potrafimy wykonać bardzo ciekawe i często niespotykane prace-rękodzieło. Cieszymy się  kiedy uda nam się je sprzedać, dlatego organizujemy kiermasze i wystawy naszych "warsztatowych" prac. Oprócz zajęć prowadzonych w pracowniach oraz zajęć dodatkowych jak : nauka tańca , próby kabaretu " Wótezecik" , zajęć sportowych itp. często uczestniczymy w piknikach, przeglądach artystycznych  i plastycznych , konkursach, olimpiadach  specjalnych , turniejach , spływach kajakowych, rajdach rowerowych. 
Jesteśmy otwarci na otaczający nas świat, dlatego chętnie wyjeżdżamy na wycieczki, biwaki czy do teatru i kina. Często organizujemy  i uczestniczymy w wyjazdach czy spotkaniach , które dają nam szansę na wspólną rehabilitację i odpoczynek co integruje " warsztatową rodzinę" Każdy może wtedy pomóc i czuć, że jest potrzebny i szanowany. 


Harmonogram zajęć:

   
Zajęcia od poniedziałku do piątku
Przyjazd uczestników do WTZ oraz zajęcia w pracowniach
Zajęcia gimnastyczne  ( z rehabilitantką ) 
Zajęcia w pracowniach
Przerwa śniadaniowa                         
Zajęcia w pracowniach, porządkowanie stanowiska pracy oraz powrót do domu


* Dodatkowo w czasie zajęć odbywają się w wyznaczonych dniach tygodnia zajęcia:

- psychoterapeutyczne z psychologiem
- artystyczne ( Kabarecik "Wótezecik" , zajęcia taneczne zespołu " Serduszka ", chórek ) 
z instruktorem pracowni artystycznej

- zajęcia  w ogrodzie przy siedzibie WTZ
- zajęcia praktyczne z trenerem pracy ( instruktorem pracowni komputerowej ) 
- praktyki zawodowe w Spółdzielni Socjalnej "SERCE" oraz w Przedszkolu w Rakoniewicach

Wymagania do przyjęcia na warsztaty:
  • - orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ( stopień umiarkowany, znaczny)  ze wskazaniem do uczestnictwa w terapii zajęciowej
  • - zgoda do udziału w zajęciach osób niepełnosprawnych oraz ich rodziców ( opiekunów) 
Dokumenty do pobrania - poniżej !!!

 

  • - uczestnictwo w zajęciach - bezpłatne
  • - zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 15.00  
  • - zachęcamy do udziału w zajęciach